Vnitřní Řízená detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše

MOTTO: "ODEBÍRAT, NIKOLI PŘIDÁVAT. DETOXIKACE NENÍ NÁHODNÝ PROCES. SAMOVOLNÁ DETOXIKACE NESTAČÍ."

Ojedinělá a unikátní metoda vynalezena odborníkem světového formátu MUDr. Josefem Jonášem je určena pro všechny klienty, kteří jsou ochotni na svém zdraví aktivně pracovat a také změnit některé ze svých špatných návyků. Detoxikační medicína, která využívá bylinných preparátů, je díky jejich účinku výborným základem a prostředkem ke komplexní proměně člověka směrem ke zdraví a k pozitivním vlastnostem. Informační a rezonanční složka preparátů, které jsou ve formě kapiček či tablet, do organismu nic nepřidává, pouze působí za spolupráce imunitního systému a CNS na toxiny a dlouholeté infekce (infekční ložiska) v organismu a zbavují tělo těchto nežádoucích příčin akutních i chronických potíží. Pracují na principu přímého vylučování toxinů nebo posílením imunity, kdy se tělo následně zbaví samo toho, co poškozuje zdraví. Velikou výhodou detoxikační terapie pomocí preparátů Abelia a Joalis je, že nejde o metodu invazivní, a není tedy velkým zásahem do přirozeného fungování lidského organismu. Všechny přípravky jsou schváleny jako doplňky stravy a při testech státními orgány byly kladeny vysoké požadavky na jejich kvalitu a čistotu.

Za všemi civilizačními nemocemi stojí toxiny. Pokud se toxiny odstraní a tkáně nejsou nenávratně porušeny, zbaví se organismus nemoci sám. Myšlenka je to jednoduchá, ale její dosah je obrovský.
 

DETOXIKACE JE PROCES, KTERÝ JDE ZA PŘÍČINOU,
ZA KOŘENY NEMOCÍ A ZA PODSTATOU ZDRAVÍ A VITALITY.

 

Moje doporučení:

* vynikajích výsledků je dosahováno hlavně u dětí, u nichž toxické 

   zatížení, emoční blokády a další potencionální "tvůrci" budoucího

   onemocnění nejsou zdaleka v takové míře přítomny

* v rámci prevence a každoroční opakované očisty MUDr. Jonáš

   vyvinul novou sadu "bioharmony", která  zabezpečí velmi dobrou

   "údržbu" našeho vnitřního prostředí

 

Druhy toxických zátěží (mohou se nejen získávat během života, ale také přenášetuž z těla matky):

1.Neživé:

* těžké kovy - olovo, cín, měď, kadmium, rtuť, nikl, hliník, zlato, stříbro, platina (výfukové plyny aut, cigarety, zubní materiály, prac. prostředí...)

* chemikálie - dioxiny, polychlorované befenyly, aldehydy, ftaláty, benzen, formaldehyd, čpavek (spreje, insekticidy, domácí spalování odpadu, dřevotříska, laky, barvy, koberce

* potravinová chemie - éčka - konzervační látky, ztužovadla, emulgátory, barviva, dochucovadla, kypřidla (téměř každá potravina vyrobena průmyslově)

* radioaktivní látky - stroncium, radon, cesium, kobalt, uran (ovzduší, časté rentgeny, škvára, nátěrové hmoty, houby)

* léky, např. nazpracované zbytky antibiotik (přímé podávání, dále maso zvířat - kuřata)

* postřikové látky - fungicidy, pesticidy, insekticidy, např. DDT, přesto, že už se řadu let nevyrábí - práce s postřiky, nemytá zelenina a ovoce

* zbytky očkovacích látek - hlavně při očkování oslabených jedinců, př. sdružené vakcíny kojenců, které často ukládají v nervovém systému

* geopatogenní zóny - patogenní záření vycházející ze Země, alektromagnetické pole obrazovek, mobilů, mikrovlnek, laserů, antén, vedení VN

* zubní materiály - zvláště amalgám (Hg, Pb, Ag, Ni)

* automobilové zplodiny - benzín, nafta, otěr pneumatik, obložení brzd a spojek atd.

* kosmetické prostředky, domácí spreje, lepidla, barviva.....

 

2.Živé zátěže: (ty, které se dokážou v těle rozmnožovat a navíc produkují odpady své látkové výměny - toxiny, jež jsou jedovatější než infekce samotné):

* bakterie - způsobují infekční nebo chronická onemocnění (streptokoky, borrelie, heliobacter, chlamydie, mollicut, ricketsie, salmonely)

* viry - org., které se rozmnožují hostitelskou buňkou, poškozují nervový systém člověka (chřipkové viry, paramyxoviry - příušnice, spalničky, klíšťová encefalitida, onkoviry, vzteklina, herpes - opary, zarděnky, bradavice, HIV)

* plísně - člověk hostí i využívá v těle cca 400 druhů plísní, nejrozšířenější je Candida albicans. Jsou nezničitelné, ale nemohou se usadit ve zdravé tkáni. Šíří se nejčastěji ze střeva.

* paraziti - odebírají tělu živiny, oslabují imun. systém (škrkavky, hlísty, améby)

 

3.Nezpracovatelné metabolity:

hlenotvorné potraviny, 5 tzv. "bílých jedů" - kravské mléko a výrobky z něho, bílá pšeničná mouka, živočišné tuky, cukr, sůl.

Při nadměrné konzumaci výše těchto potravin či poruše trávícího procesu (věk, dědičná zátěž, přejídání, chem. zátěž, bakterie aj.) je organismus zahlcen hlenem z potravy, který nestačí zpracovávat. Vzhledem k tomu, že má obranné mechanismy, ukládá hlen kdekoli v těle, hlavně v dutých orgánech (močový měchýř, střeva, žlučník, žaludek).

SAMOTNOU DIETOU NELZE JIŽ EXISTUJÍCÍ METABOLITY ZLIKVIDOVAT, POUZE SE NEVYTVÁŘÍ DALŠÍ !

 

ORGÁNOVÉ OKRUHY A JEJICH NEJČASTĚJŠÍ ZÁTĚŽE:

* Ledviny a moč. měchýř: bílá mouka a sůl

* Játra a žlučník: živ. bílkoviny a tuky

* Srdce a tenké střevo: tuky

* Slezina, slinivka a žaludek: mléko cukr a bílá mouka

* Plíce a tlusté střevo: kravské mléko a hlavně výrobky z něj

 

4.Negativní emoce:

* okruh ledvin oslabuje strach a úzkost

* okruh jater ničí zlost, zášť, závist, agrese, žárlivost

* okruh srdce nesnáší přílišnou euforii

* okruh sleziny nemá rád přílišnou ustaranost

* okruh plic je decimován smutkem a trápením

 

CELKOVĚ NA NÁS NEGATIVNĚ PŮSOBÍ STRES, KTERÝ JEDNAK NEBEZPEČNĚ NARUŠUJE ACIDOBÁZI ORGANISMU A PŮSOBÍ STAŽENÍ, KONTRAKCI TKÁNÍ, U NICHŽ SE TAKTO SNIŽUJE JEJICH IMUNITNÍ SCHOPNOST A DOCHÁZÍ K USAZOVÁNÍ ŠKODLIVÝCH LÁTEK. PŘI DLOUHODOBĚJŠÍ STRESOVÉ ZÁTĚŽI MŮŽE DOCHÁZET K NASTARTOVÁNÍ VÁŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ !