Závodní prohlídky - pracovně lékařské služby

               Všichni zaměstnanci si musí vyžádat u svého registrujícího lékaře výpis ze zdravotní dokumentace ,který si přinesou sebou k závodní prohlídce.Při závodních preventivních prohlídkách tento výpis slouží jako podklad pro závodního lékaře a již si jej ponechá. Za zpracování výpisu se platí administrativní poplatek, který by Vám měl uhradit zaměstnavatel.

 

 

Výpisy ze zdravotní dokumentace

               Podle platných zákonů a vyhlášek nelze nadále zapůjčovat zdravotnickou dokumentaci - kartu. Namísto zapůjčení karty Vám vyhotovíme výpis ze zdravotní dokumentace. Termín vyhotovení je v co nejkratší době. Při závodních preventivních prohlídkách tento výpis slouží jako podklad pro závodního lékaře a již si jej ponechá. Za zpracování výpisu se platí administrativní poplatek, který by Vám měl uhradit zaměstnavatel - citace zákonné úpravy dle § 42 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví: "Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona hradí zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak." Poplatek za výpis z dokumentace je 300  Kč. Výpis lze objednat telefonicky  na čísle 556 794 170 nebo na emailu :recepce@dumlekaru.cz. Pokud je vaše preventivní prohlídka starší 2 let, je nutné se objednat na preventivní prohlídku a zde  vám bude vyhotoven výpis ze zdravotní dokumentace.