Domácí ošetřovatelská péče

Poskytujeme: Odbornou zdravotní péči, jejíž rozsah určuje lékař

Činnost: Ošetřování stomii, dekubitů, bércových vředů a jiných kožních lézí, ošetřování pacientůpo cévních mozkových příhodách s poruchami funkcí pohybového aparátu, péče o inkontinentní onkologické pacienty, diabetiky, pacienty s pernamentními katetry, žaludečními sondami.

Aplikace injekční formy léků, podání léků ústy, nácvik aplikace inzulínu s pacienty  a rodinnými příslušníky, trvalá aplikace inzulínu osobám bez schopnosti sebeobsluhy, nebo bez funkčního rodinného zázemí, odběry krve a ostatního biologického materialu.

Ošetřovatelská rehabilitace, nácvik soběstačnosti.

Péče o umírajícího pacienta.

 

Zprostředkujeme:

Pečovatelskou službu, pomoc při řešení sociálních problémů na základě úzké spolupráce s Pečovatelskou službou města Nový Jičín.

Financování: Zdravotní výkony indikované ošetřujícím lékařem jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Sociální služby jsou hrazeny klientem dle platného ceníku na základě smlouvy.

                                     

 

  Dagmar Hrabovská

 

  • Ukončila vzdělání na Střední odborné zdravotnické škole v Novém Jičíně v roce 1980.
  • V roce 1993 ukončila obor Stomatologická péče v Brně.
  • Praxe:Od ukončení studia pracovala na oddělení stomatologie, chirurgie JIP, sestra na chirurgickém sále.
  • Od roku 1995 pracuje jako sestra Domácí péče.

                                         

  

Miroslava Mixová

  • Ukončila vzdělání na Střední odborné zdravotnické škole v Novém Jičíně v roce 1979
  • V roce 1991 ukončila studium oboru ARIP(Anesteziologie,  resustitace a intenzivní péče).
  • Praxe:Od ukončení studia pracovala na oddělení chirurgie JIP.
  • Od roku 1995 pracuje jako sestra Domácí péče.