Lenka Bolomová – vrchní sestra

 • Ukončila vzdělání na Střední odborné zdravotnické škole v Novém Jičíně v roce 1987.
 • Praxe:Od ukončení studia pracovala jako zdravotní sestra na interním oddělení, oddělení centrální sterilizace, ARO, LSSP a interní ambulanci v nemocnici v Novém Jičíně.
 • V ordinaci MUDr V.Maňáska pracuje od roku 2008 jako vrchní sestra.

 

Martina Trávníčková DiS.

 • Ukončila vzdělání na Střední zdravotnické škole v  Blansku v roce 1997.
 • Vyšší zdravotnickou škola Boskovice - ukončení absolutoriem v roce 2000.
 • Praxe: Zdravotní sestra na chirurgické JIP Nemocnice u Svaté Anny v Brně.
 • od roku 2001 zdravotní sestra na interním oddělení Nemocnice Boskovice a.s.
 • od roku 2007 interní ambulance NsP Nový Jičín.
 • V ordinaci MUDr V.Maňáska pracuje od roku 2010.

 

Blažena Vránová

 • Ukončila vzdělání na Střední odborné zdravotnické škole v Novém Jičíně v roce 1992.
 • Praxe:Od ukončení studia pracovala jako zdravotní sestra na interním oddělení nemocnice v Novém Jičíně.
 • V ordinaci MUDr V.Maňáska pracuje od roku 2011.

 

 

 

Jana Sochová

Registrovaná  zdravotní sestra.

 • Ukončila střední zdravotnickou školu v Novém Jičíně v roce 1993.
 • Odborná praxe:1993 interní oddělení nemocnice Nový Jičín. 2010 MED centrum onkologie. 2012 psychiatrická ambulance. 2012 pedag. osobní asistent. 2012 OASA.
 • Od roku 2013 zaměstnaná v ordinaci MUDr. V.Maňáska.