MUDr. Vladimír Maňásek

Vystudoval lékařskou fakultu  UP Olomouc v roce 1989.

Atestaci prvního stupně Všeobecného lékařství získal v roce 1993.

Od ukončení studia pracoval na oddělení ARO v Přerově.

Soukromou lékařskou praxi vykonává od roku 1993.

Od roku 2007 předseda představenstva akciové společnosti Dům lékařů a.s.

I nadále vykonává služby na  LSPP.

Aktivně hovoří Česky, Rusky.


Navíc se specializuje na léčbu akupunkturou.